BEET!

Brabant eet!

Om een nieuw voedselsysteem te bouwen is structurele samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheden nodig. Daarom hebben Kennispact MBO Brabant (samenwerkingsnetwerk MBO’s in Noord-Brabant), HAS Hogeschool, ZLTO en Provincie Noord-Brabant de handen ineengeslagen. Dit doen ze onder de naam Beet: Brabant Eet.

Doel is om de samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven zodanig te versterken dat iedereen een bijdrage kan leveren aan de voedseltransitie. Vanuit de provincie Noord-Brabant dragen wij hieraan bij via kennisdeling en door het verbinden van ondernemersvragen aan het onderwijs.   

Binnen Beet! is Green Valley Estate daarnaast een van de partners en fysieke locatie waar gewerkt kan worden aan foodinnovatie richting een regionale korte keten.

Voor meer informatie kijk op: www.landbouwenvoedselbrabant.nl/voedselketen/beet

 

 

Beet

Onze Sponsoren

Kom in contact