YUVERTA

De samenwerking tussen Green Valley Estate en Yuverta.

Door deze samenwerking is er een mooie praktijklocatie ontstaan voor het onderwijs, waardoor de kloof tussen het bedrijfsleven en het onderwijs weer een stap kleiner wordt. Green Valley Estate en Yuverta mbo Helmond zijn doorlopende projecten gestart, waardoor er verschillende groepen studenten gedurende het gehele jaar op deze praktijklocatie aan de slag kunnen. 

Gerty van den Bosch-Habraken, senior projectleider, houdt zich bezig met het realiseren van structurele samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheden. Binnen project Brabant eet! (Beet!) wordt er op deze manier samengewerkt aan een volhoudbaar voedselsysteem in Brabant. “Deze samenwerking is een eerste stap in de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn: een praktijkles kan op het terrein van Green Estate Valley plaats vinden, waarbij het geleerde direct uitgevoerd kan worden”. Daarnaast kan een project breder en langduriger opgepakt worden.

Dit is de eerste samenwerking met het onderwijs. Het afgelopen jaar is ook contact gelegd is met o.a Koning Willem I college, Has Venlo, Yuverta Den Bosch en verschillende middelbare scholen in Deurne om zo meer doorlopende projecten bij Green Valley Estate op te zetten. Green Valley Estate is een hippisch centrum en wordt steeds verder ontwikkeld tot een terrein waar er ruimte is voor fysieke en mentale groei. Binnen Beet! is Green Valley Estate daarnaast een van de partners en fysieke locatie waar gewerkt kan worden aan de foodinnovatie richting een regionale korte keten. In maart 2024 vindt op Green Valley Estate de lancering van de hotspot duurzaam voedselsysteem plaats!

www.yuverta.nl/mbo/opleidingen

 

Onze Sponsoren

Kom in contact