De Lindehoeve

Welkom bij Lindehoeve

Lindehoeve zorgeloze dagbesteding biedt kleinschalige dagbesteding aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking en/of een ontwikkelingsachterstand gecombineerd met probleemgedrag. Dit doen zij op verschillende locaties, een van de locaties is dus Green Valley Estate.

Zij bieden passende begeleiding en bejegening door deelnemers in hun kracht te zetten en hen gepaste verantwoordelijkheid te geven.
Door dit te doen, in combinatie met veel nabijheid, kan het zelfvertrouwen van de deelnemer groeien. De flexibiliteit van de begeleiding en de kleinschaligheid maakt dat er zeer specifiek maatwerk geleverd kan worden gedurende de dag. Op deze manier zijn zij in staat om beter aan te sluiten bij de hulpvraag van de deelnemer en zijn of haar behoeften.

Wij kijken samen met de deelnemer naar de eigen kwaliteiten en interesses.
Vervolgens gaan we samen op zoek naar manieren om deze verder te ontwikkelen. 

Voor meer informatie: www.lindehoevedagbesteding.nl

Onze Sponsoren

Kom in contact