Business Charity Event Gladiator

De 22 ondernemers die als Gladiatoren van Deurne gaan boksen voor het goede doel, hadden zondagochtend hun laatste reguliere training. Komende zaterdag gaan ze de boksring in tijdens het Business Charity Event ‘Gladiator’op Green Valley Estate. Dat Deurne benieuwd is naar de prestaties van de ondernemers in de boksring blijkt wel, want Gladiatoren van Deurne is inmiddels volledig uitverkocht.

Met de eerste training begonnen de ondernemers al op 17 december vorig jaar. “Dat is een stevig programma, waarbij ze minimaal twee keer per week moeten oefenen. Er wordt gewerkt aan zowel de fysieke als mentale kracht, want boksen is een complexe sport. Dat doe je niet zo maar even”, zegt John Bersch.

Voetenwerk
Hij is zelf al 30 jaar actief in de bokswereld en weet wat er allemaal bij komt kijken: “We trainen ze op coördinatie, lenigheid, uithoudingsvermogen, kracht, en snelheid. Bijvoorbeeld ook heel belangrijk is het voetenwerk. Veel mensen denken dat het vooral gaat om je handen en armen, maar ook het verplaatsen is een belangrijk onderdeel van de bokstechniek. Daarnaast is afhankelijk van je tegenstander, een goeie tactiek van essentieel belang.”

Het idee voor het evenement kreeg Bersch door de verschillende boxing-events die hij in Gemert had meegemaakt en waaraan hij bij twee ervan als trainer deelnam. “Het business-boksen heeft ook een mooi achterliggend doel om met de lokale ondernemers iets te doen voor de lokale gemeenschap en voor een goed doel. Dus toen dacht ik; wat ze bij onze buren kunnen, kunnen wij minimaal zo goed”, zegt Bersch met een lach.

Goede doelen
En dat bleek in 2022 tijdens een geslaagde eerste editie waarbij 22.500 euro werd ingezameld voor het TEJO-huis. Bij de tweede Gladiatoren van Deurne gaan de ondernemers de strijd aan voor vier goede doelen: Leentjebuurt Speel-O-Theek, Stichting de Ossenbeemd, Stichting Ons Thuis en Stichting Grip op Schuld Deurne. “We wilden deze keer eens kijken naar wat kleinere goede doelen, want er zijn veel goede initiatieven in Deurne die echt een financiële ondersteuning kunnen gebruiken”, vertelt John Bersch.

De wedstrijd tussen de Deurnese gladiatoren wordt net als vorig jaar gehouden in de stijl van de Roaring Twenties en heeft een dresscode voor bezoekers. Ze worden gevraagd te komen in de kledingstijl van de jaren ’20, zoals bekend van Peaky Blinders, The Great Gatsby en Charleston. “Dat benadrukken we dit jaar nog meer door er ook de achtergrond van Green Valley Estate bij te betrekken. In de tv-serie Peaky Blinders was het paard een belangrijk vervoersmiddel; met een locatie als deze logisch om die twee werelden nog meer te verenigen”, legt Bersch uit.

Sportfonds Parapaard
Het evenement maakt dit keer deel uit van het grote Business Charity Event Gladiator. Hierbij vinden er verschillende paardenshows plaats en wordt ook een ander goed doel beloond. Vanuit het Charity Event wordt een cheque uitgereikt aan een vertegenwoordiger van Sportfonds Parapaard. Zij bieden steun aan organisaties en verenigingen die zich bezighouden met aangepaste paardensportactiviteiten. Parapaard heeft als ambitie om het voor iedereen aangepast en therapeutisch paardrijden toegankelijker te maken én te houden.

Het Business Charity Event Gladiator en het boksgala vinden zaterdag 29 juni plaats bij Green Valley Estate aan de Bruggenseweg 11a in Deurne. Het evenement kun je ook vanaf 18.00 uur live bekijken via de stream van DMG TV. Om 19.00 begint de show van Gladiatoren van Deurne, maar vroege vogels kunnen al vanaf ’s middags bij Green Valley Estate terecht voor de paardenshow.

Bekijk hieronder wie er bij de Gladiatoren van Deurne tegen elkaar de ring ingaan.

Rode hoek   Blauwe hoek
  COACH  
John Bersch       Max van der Pas   Rik Vriens      Peter van der Pas
  HEREN  

Michael Kusters 

Kabel Assemblage Nederland

vs

Tiny den Holder 

Hoek en den Holder Vloeren

Jordy Koevoets 

Barbecue Delivery

vs

Roel Niessen

Gastrobar Jut & Jul

Richard Krekels 

Autotechniek Krekels

vs

Mischa Timmers 

Fixglass

Richard Juwett 

Juwett tweewielers

vs

Djim Giesbers 

Giesbers CV Service

Ben Duijndam 

Loudin Services Glasbewassing

vs

Bob Manders

 Lakspuiterij Manders

Nelis Kools

Sierteeltkwekerij Kools

vs

Maurice Arons

Lixero bedrijfsverlichting

Roy van de Kerkhof 

RK Transport Deurne

vs

Luc Nelemans 

Nelemans voegwerken

Thomas Coolen

YourBBQshop

vs

Sjef Dirks 

Spuiterij Deurne

  DAMES  

Vera van den Eijnden 

Four Looks kapsalon en pruikensalon

vs

Josje van de Wal

Fysiotherapie Louwers

Lizsandra Groothuizen 

IMMRAMA Healing Coaching en therapie

vs

Saskia van Zundert 

Hof van Zundert Autisme begeleiding

Diede Scheepers 

Dierfysiotherapie Diede

vs

Ilse Baars 

Dierenartsenpraktijk Oploo-Overloon

Business Charity Event Gladiator

The 22 entrepreneurs, who will box as Deurne's Gladiators for charity, had their final regular training session on Sunday morning. This coming Saturday, they will step into the boxing ring during the Business Charity Event ‘Gladiator’ at Green Valley Estate. The community's anticipation is evident, as Gladiators of Deurne is already sold out.

The entrepreneurs started their training on December 17 last year. “It’s an intense program, requiring them to practice at least twice a week. We work on both physical and mental strength, as boxing is a complex sport. You don’t just do it on a whim,” says John Bersch.

Footwork

With 30 years of experience in the boxing world, Bersch knows what it entails: “We train them on coordination, flexibility, endurance, strength, and speed. Footwork is also crucial. Many people think it’s mostly about your hands and arms, but moving around is a vital part of boxing technique. Additionally, depending on your opponent, a good strategy is essential.”

Bersch got the idea for the event from the various boxing events he experienced in Gemert, participating as a trainer in two of them. “Business boxing also has a noble goal of engaging local entrepreneurs in doing something for the community and for a good cause. So I thought, if our neighbors can do it, we can do at least as well,” Bersch says with a smile.

Charities

The first edition in 2022 was successful, raising 22,500 euros for the TEJO house. In this second edition, the entrepreneurs will fight for four charities: Leentjebuurt Speel-O-Theek, Stichting de Ossenbeemd, Stichting Ons Thuis, and Stichting Grip op Schuld Deurne. “This time, we wanted to focus on smaller charities, as there are many good initiatives in Deurne that really need financial support,” says John Bersch.

The match between Deurne’s gladiators will be held in the style of the Roaring Twenties, similar to last year, with a dress code for visitors. They are asked to come in 1920s-style clothing, inspired by Peaky Blinders, The Great Gatsby, and Charleston. “We’re emphasizing this even more this year by incorporating the backdrop of Green Valley Estate. In the TV series Peaky Blinders, the horse was an important mode of transport; with a location like this, it’s logical to unite these two worlds further,” Bersch explains.

Sport Fund Parapaard

This event is part of the larger Business Charity Event Gladiator. Various horse shows will take place, and another charity will be rewarded. A representative from the Sport Fund Parapaard will receive a check from the Charity Event. They support organizations and associations involved in adaptive equestrian activities. Parapaard aims to make adaptive and therapeutic horseback riding accessible to everyone and to maintain that accessibility.

The Business Charity Event Gladiator and the boxing gala will take place on Saturday, June 29, at Green Valley Estate, Bruggenseweg 11a in Deurne. You can also watch the event live from 6:00 PM via the DMG TV stream. The Gladiators of Deurne show starts at 7:00 PM, but early birds can attend the horse show at Green Valley Estate in the afternoon.

See below who will be facing off in the ring at Gladiators of Deurne.

 

Coach

Men

Women

<<< Terug naar overzicht

Overname NHB Deurne tot Green Valley Estate

Overname NHB Deurne tot Green Valley Estate

Het voormalige NHB Deurne is juni 2021 gekocht door de Deurnese familie Van den Eijnden en kreeg een nieuwe naam: Green Valley Estate. Samen met een aantal deskundigen bundelen zij hun krachten om het Hippisch Centrum tot een succes te maken. Lees verder >>>

Onze Sponsoren

Kom in contact